Neptun Konjunkt Saturn Transit

 Neptun Konjunkt Saturn Transit Neptun konjunkt Saturn transitt er potensielt deprimerende og forvirrende, men også svært opplysende. Å oppdage at noen av dine oppfatninger av verden faktisk er feil, kan forårsake skuffelse og angst. Den resulterende frykten og tapet av selvtillit kan få deg til å føle deg desorientert uten klar grunn.Dine trygge og sikre realiteter vil bli utfordret av eksponering for noen mulige realiteter. Forskere ved CERN Hadron Collider jobber med å oppdage ekstra dimensjoner:

Selv om ekstra dimensjoner er små, kan de fortsatt ha en effekt på hvordan vi opplever verden...  Modeller for strengteori, for eksempel, krever at det finnes minst 11 dimensjoner. [ Ekstra dimensjoner, CERN ]

Å vite at fysikere tror på ekstra dimensjoner kan hjelpe deg å gå fra forvirring til opplysning under Neptuns konjunkt Saturn-passering. Du vil forhåpentligvis begynne å forstå den sanne naturen til illusjonen en gang kjent som virkeligheten.

På et mindre esoterisk nivå er den beste måten å håndtere denne merkelige fasen av livet på å redusere stressnivået ved å omgi deg med kjente mennesker og situasjoner som får deg til å føle deg komfortabel og trygg. Ekstra stress vil bare forlenge forvirringen, så unngå å ta store avgjørelser hvis mulig. Sinnet ditt vil sannsynligvis ikke se ting klart, slik de er. Unngå vanskelige eller demoraliserende mennesker fordi de vil gjøre det vanskeligere å se de nye sannhetene som dukker opp fra forvirringens tåke.